Ojos Del Mundo

creating time and space for a new generation of ideas

Over Ons

Ojos del Mundo is opgericht met de bedoeling een platform te creëren voor mensen, organisaties en/ of gemeenschappen die willen opkomen voor hun recht op eigenheid en dit willen delen met anderen.

Het platform wil mensen in staat stellen de wereld door andere ogen te bekijken. Hierbij gaat het niet enkel over ‘recht op eigenheid’ maar ook over ‘nood aan eigenheid’. De enorme diversiteit aan ideeën heeft immers een grote waarde voor de evolutie van de mensheid. Het leidt tot een betere verstandhouding tussen de burgers van de planeet Aarde en dus tot meer verdraagzaamheid en samenwerking.

We willen aanzetten tot een bewust leven, waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun individuele cultuur, want Cultuur is slechts een doorsnede van individuele culturen.

We staan voor een reorganisatie van het wereldsysteem, een andersglobalistische wereld waarin iedereen zichzelf ten volle kan ontplooien met respect voor de ander.

We willen onderdrukking van persoonlijke vrijheid aanklagen en bijvoorbeeld dieper ingaan op de strijd van onderdrukte indigene gemeenschappen, maar het vooral opnemen voor minderheden in de ruimste zin van het woord en hen een kans bieden om met hun overtuiging naar buiten te komen.